بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری رضوی در تاریخ 1388/06/28 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
معرفی موسسه داریاروش مورخ 1391/06/19
تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر متولی و هزینه های صندوق مورخ 1393/12/09
تغییر متولی صندوق مورخ 1391/06/18
تغییر امیدنامه در خصوص هزینه های صندوق مورخ 1394/11/03
تغییر امیدنامه در خصوص هزینه های صندوق مورخ 1393/10/17
تغييرمتولي در دوره جديد فعاليت مورخ 1390/07/07
تغييرات اميدنامه مورخ 1388/09/14
امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی 1393/05/21
امیدنامه صندوق رضوی
آخرین تغییرات امید نامه مورخ 1395/08/02